سلام، من دراکو اژدها هستم

آواتار

من در آن زندگی می |
far northern sk

دراکو یک صورت فلکی در آسمان شمال دور است. نام خود را لاتین برای اژدها است. دراکو circumpolar است (این است که، هرگز تنظیم) برای بسیاری از ناظران در نیمکره شمالی. این یکی از 48 صورت فلکی ذکر شده توسط ستاره شناس قرن 2 بطلمیوس بود.

کار
تجارب

جایزه و
دستاوردها

فنی
مهارت های

مبارزه با زشتی.

Power by SiteZiba.com